درباره ما

مجموعه ایزوسازه با بیش از صد هزار مترمربع بنای ساخته شده و یا در حال ساخت افتخار می نماید که امروز یکی از شناخته شده ترین نام ها در صنعت ساختمان ایران است. هدف ما ایجاد محیط زندگی بهتر برای شهروندان است و برای آنچه انجام می دهیم خود را کاملا مسئول می دانیم. وب سایت ایزوسازه پنجره ای برای به اشتراک گذاشتن تجربه و موفقیت های ما در صنعت ساختمان می باشد. با امید به اینکه این وب سایت مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد، پذیرای نظرات و پیشنهادات شما هستیم